Maraton

Novosadski maraton

30. Novosadski maraton
9. oktobar, 2022

Propozicije za trku

Rezultati 30. Novosadski Maraton 2022. 
Rezultati 30. Novosadski Maraton 2022.

Naziv manifestacije: 30. Novosadski Maraton 2022
Mesto održavanja: Novi Sad
Datum održavanja: 9.  Oktobar 2022.
Vreme Starta trke: 10:00
Datum do kada traju prijave: 23. Septembar 2022. 
Prijava za trku
Podizanje startnih brojeva – paketa
Hotel Vojvodine („Lovačka sala“), Trg slobode, Novi Sad
– Subota od 17h do 20 h – 8. oktobar 2022.
– Nedelja od 7:30h do 9h – 9. oktobar 2022.

Web organizatora: www.marathon.org.rs
Email organizatora: maratonns@gmail.com
Discipline:

  1. Trka 42 km, start trke: 10:00
  2. Novosadski štafetni maraton 42 km  10:00
  3. Trka 25 km, start trke: 10:00
  4. Trka 10 km, start trke: 10:45
  5. Trka 5 km, start trke: 10:45
  6. Nordic walking 10 km, start trke: 10:45
  7. Nordic walking 5 km, start trke: 10:45

Prijava trkača / Runner registration
Lista prijavljenih trkača / List of registered runners

30. Novosadski maraton 2022
Datum održavanja 9. Septembar 2022.

Distance su 42km, 25km, 10km, 5km

Start:
10:00 Start trka 42 km, 25 km (limit 5 sati)
10:45 Start trka 10 km, 5 km
16:00 Zatvaranje manifestacije

Cena prijave:
– od 01.Juna 2022. do 30.Juna 2022. – 1600 dinara
– od 01.Jula 2022. do 31.Jula 2022. – 2000 dinara
– od 01.August 2022. do 31.Avgust 2022. – 2400 dinara
– od 01.Septembar 2022. do 15.Septembar 2022. – 2800 dinara
– od 15.Septembar 2022. do 23.Septembar 2022. – 3200 dinara

Poziv na broj imate u emaili koji se šalje nakon prijave. Ako zaboravite poziv na broj mozete ga naći u tabeli lista prijavljenih trkača imate kolonu „Poziv na broj“, pored vašeg imena imate poziv na broj.Da bi dobili poziv na broj morate prvo da popunite on line prijavu. Posle izvršene prijave poziv na broj se generiše automacki.

Uputstvo za uplatu
Potrebno je izvršiti uplatu startnine na račun 340-3739-62 Erste Banka, kako bi prijava bila kompletna.
Poziv na broj za uplatu: „iz tabele“
Svrha uplate startnina NSM X km (upisati trku u km)
Primalac Novosadski maraton

Trke zadovoljstva za decu u okviru pešačke zone
– 10:05 Osnovci od 5 do 8 razreda 800 m
– 10:15 Trka srednjoškolaca 1000
– 10:20 Osnovci od 1 do 4 razreda 400 m
– 10:25 Predškolci 200 m
– 10:30 Puzeća trka beba 4,195 m 

TRASE trka:
30. Novosadski maraton staza trke 42km 2022. – 30th Novi Sad Marathon race on 42km
30. Novosadski štafetni maraton 42 km 2022. – 30th Novi Sad Marathon the relay race on 42 km
30. Novosadski maraton staza trke 25km 2022. – 30th Novi Sad Marathon race on 25km
30. Novosadski maraton staza trke 10,5 km 2022. – 30th Novi Sad Marathon race on 10,5 km
30. Novosadski Maraton 2022, trka  5km – 30th Novi Sad Marathon 2022, Track on 5km

U koliko želite da izvrši grupnu prijavu i plaćanje preko računa, potrebno je prvo da se svi trkači prijave preko weba.
Prilikom prijave (u polju klub upisuje se naziv grupe, kluba ili kompanije), a zatim da se lista imena pošalje na email marathon@sbb.rs.

Rok za prijave:
Poslednji dan za prijavu i uplatu starnine je 23. Septembar 2022.

Prilikom preuzimanja startnih paketa potrebno je da kod sebe imate neki lični dokument sa slikom.
Na manifestaciji je neophodno poštovanje svih propisanih mera vezanih za borbu protiv covid-19.

Ukoliko ste uplatili učesnički paket za Novosadski polumaraton 2020, koji nije održan, uplatu možete iskoristiti za ovu trku.
Ukoliko želite da uplaćen učesnički paket sa Novosadskog polumaratona 2020 godine iskoristite, potrebno je sledeće:
1. da se prijavite za učešće na preko www.trke.info i
2. da u polje komentar prilikom prijave upišete trku za koju ste bili prijavljeni na Novosadskom
U polje komentar da upišete: trka/ startni broj/ ime i prezime (Primer: 21 km / 34/ Petar Perić)
uz napomenu: da lični podaci na obe prijave moraju biti isti.

Lista trkača koji nisu iskoristili startninu sa Lista prijavljenih i ne iskorišćenih prijava sa Novosadskog Polumaraton 2020

Na trci svi učesnici su obavezni da se pridržavaju propisanih mera od strane nadležnih institucija a vezano za borbu sa (pandemijom) covid-19 ili nekom drugom.

U slučaju da bude potrebno, da ne bude moguće održati trku na navedenoj lokaciji, postoji mogućnost pomeranja trke na alternativnu lokaciju.

Nepredviđene okolnosti
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti učestvovanja u trci, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.
U slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja usled nastanka više sile – spoljašnji događaji i vanredne okolnosti, uključujući COVID19 pandemiju
ili bilo koju drugu pandemiju, prirodne nepogode (poplave, zemljotresi i slično), rat ili terorističke aktivnosti, javni neredi, požari ili eksplozije
ili mere državnih organa kojima se otežava ili onemogućava održavanje događaja, a koje se nisu mogle unapred predvideti, izbeći niti otkloniti
organizator nije u obavezi da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava za učesnički paket.

Napomena:
Sve discipline su rekreativnоg karaktera оdnоsnо trčanje iz zadоvоljstva kaо i šetnja građana, nisu takmičarskоg karaktera
i svaki učesnik treba da pređe stazu u skladu sa svоjim ličnim mоgućnоstima, bez pоsledica na svоje zdravlje i u skladu sa savetima svog lekara.
Takmičari mlađi оd 18 gоdina kоji žele da učestvuju u disciplinama оd 5 km i dužim, mоraju da prilоže оveren lekarski pregled da se mоgu takmičiti (ne stariji od 3 meseca), saglasnоst trenera i saglasnоst rоditelja.
Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju.
Prijave i više informacija možete pronaći putem www.trke.info ili nas kontaktirajte mailom maratonns@gmail.com

Servisne informacije

Uputstvo za trkače

Prijatelji maratona