Maraton

Novosadski maraton

32. Novosadski maraton
13. oktobar, 2024

Propozicije za trku

Rezultati 31. Novosadski Maraton 2023

Naziv manifestacije: 32. Novosadski Maraton 2024. 
Mesto održavanja: Novi Sad  
Datum održavanja: 13.  Oktobar 2024.
Vreme Starta trke: 10:00
Datum do kada traju prijave: 15. Septembar 2023. 
Prijava za trku
Podizanje startnih brojeva – paketa
Hotel Vojvodine („Lovačka sala“), Trg slobode, Novi Sad
– Subota od 17h do 20 h – 12. oktobar 2023.
– Nedelja od 7:30h do 9h – 13. oktobar 2023.

Web organizatora: www.marathon.org.rs
Email organizatora: maratonns@gmail.com
Discipline:

  1. Trka 42 km, start trke: 10:00
  2. Novosadski štafetni maraton 42 km  10:00
  3. Trka 25 km, start trke: 10:00
  4. Trka 10 km, start trke: 10:45
  5. Trka 5 km, start trke: 10:45
  6. Nordic walking 10 km, start trke: 10:45
  7. Nordic walking 5 km, start trke: 10:45

Prijava trkača / Runner registration
Lista prijavljenih trkača / List of registered runners

32. Novosadski maraton 2024
Datum održavanja 13. Oktobar 2024.

Distance su 42km, 25km, 10km, 5km

Start:
10:00 Start trka 42 km, 25 km (limit 5 sati)
10:45 Start trka 10 km, 5 km
16:00 Zatvaranje manifestacije

Cena prijave:
– od 01.Maj 2024. do 31.Maj 2024. – 2000 dinara
– od 01.Jun 2024. do 30.Jun 2024. – 2400 dinara
– od 01.Jul 2024. do 31.Jul 2024. – 2800 dinara
– od 01.August 2024. do 31.Avgust 2024. – 3200 dinara
– od 01.Septembar 2024. do 10.Septembar 2024. – 3600 dinara
– od 10.Septembar 2024. do 26.Septembar 2024. – 4000 dinara

Poziv na broj imate u emaili koji se šalje nakon prijave. Ako zaboravite poziv na broj mozete ga naći u tabeli lista prijavljenih trkača imate kolonu „Poziv na broj“, pored vašeg imena imate poziv na broj.Da bi dobili poziv na broj morate prvo da popunite on line prijavu. Posle izvršene prijave poziv na broj se generiše automacki.

Uputstvo za uplatu
Potrebno je izvršiti uplatu startnine na račun 340-3739-62 Erste Banka, kako bi prijava bila kompletna.
Poziv na broj za uplatu: „iz tabele“
Svrha uplate startnina NSM X km (upisati trku u km)
Primalac Novosadski maraton

Trke zadovoljstva za decu u okviru pešačke zone
– 10:05 Osnovci od 5 do 8 razreda 800 m
– 10:15 Trka srednjoškolaca 1000
– 10:20 Osnovci od 1 do 4 razreda 400 m
– 10:25 Predškolci 200 m
– 10:30 Puzeća trka beba 4,195 m 

TRASE trka:
31. Novosadski maraton staza trke 42km 2023. – 31th Novi Sad Marathon race on 42km
31. Novosadski štafetni maraton 42 km 2023. – 31th Novi Sad Marathon the relay race on 42 km
31. Novosadski maraton staza trke 25km 2023. – 31th Novi Sad Marathon race on 25km
31. Novosadski maraton staza trke 10,5 km 2023. – 31th Novi Sad Marathon race on 10,5 km
31. Novosadski Maraton 2023, trka  5km – 31th Novi Sad Marathon 2023, Track on 5km

U koliko želite da izvrši grupnu prijavu i plaćanje preko računa, potrebno je prvo da se svi trkači prijave preko weba.
Prilikom prijave (u polju klub upisuje se naziv grupe, kluba ili kompanije), a zatim da se lista imena pošalje na email marathon@sbb.rs.

Rok za prijave:
Poslednji dan za prijavu i uplatu starnine je 15. Septembar 2024.

Prilikom preuzimanja startnih paketa potrebno je da kod sebe imate neki lični dokument sa slikom.
Na manifestaciji je neophodno poštovanje svih propisanih mera vezanih za borbu protiv covid-19.

Na trci svi učesnici su obavezni da se pridržavaju propisanih mera od strane nadležnih institucija a vezano za borbu sa (pandemijom) covid-19 ili nekom drugom.

U slučaju da bude potrebno, da ne bude moguće održati trku na navedenoj lokaciji, postoji mogućnost pomeranja trke na alternativnu lokaciju.

Nepredviđene okolnosti
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti učestvovanja u trci, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.
U slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja usled nastanka više sile – spoljašnji događaji i vanredne okolnosti, uključujući COVID19 pandemiju
ili bilo koju drugu pandemiju, prirodne nepogode (poplave, zemljotresi i slično), rat ili terorističke aktivnosti, javni neredi, požari ili eksplozije
ili mere državnih organa kojima se otežava ili onemogućava održavanje događaja, a koje se nisu mogle unapred predvideti, izbeći niti otkloniti
organizator nije u obavezi da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava za učesnički paket.

Napomena:
Sve discipline su rekreativnоg karaktera оdnоsnо trčanje iz zadоvоljstva kaо i šetnja građana, nisu takmičarskоg karaktera
i svaki učesnik treba da pređe stazu u skladu sa svоjim ličnim mоgućnоstima, bez pоsledica na svоje zdravlje i u skladu sa savetima svog lekara.
Takmičari mlađi оd 18 gоdina kоji žele da učestvuju u disciplinama оd 5 km i dužim, mоraju da prilоže оveren lekarski pregled da se mоgu takmičiti (ne stariji od 3 meseca), saglasnоst trenera i saglasnоst rоditelja.
Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju.
Prijave i više informacija možete pronaći putem www.trke.info ili nas kontaktirajte mailom maratonns@gmail.com32

Servisne informacije

Uputstvo za trkače

Prijatelji maratona