Polumaraton

Novosadski polumaraton

31. Novosadski Polumaraton
24. mart 2024.

Propozicija polumaratona

31. Novosadski Polumaraton 24.03.2024. 

Rezultati:
Rezultati 21km 31.Novosadski polumaraton 2024.
Rezultati 10km 31.Novosadski polumaraton 2024.
Rezultati 5km 31.Novosadski polumaraton 2024.
Rezultati Novosadski Štafetni polumaraton 2024 i NW
Staze:
31. Novosadski polumaraton 21 km
31. Novosadski polumaraton staza trke 10.5 km
31. Novosadski polumaraton staza trke 5 km
 
Žalbe na rezultate možete poslati na email maratonns@gmail.com u narednih 7 dana

Prijava za trku
Start trke je na Trgu slobode u centru Novog Sada.
Distance su 21km, 10km, 5km

Start:
10:00 31. Novosadski pоlumaraton 21 km (3 sata limit)
10:00 Novosadski štafetni pоlumaraton 21 km (3 sata limit)
10:45 Trka zadоvоljstva 5 km (2 sat limit)
10:45 Nordic walking 5 km (2 sat limit)
10:45 Rekreativnо trčanje na 10 km limit (2 sat limit)
10:45 Nordic walking 10 km (2 sat limit)
13:00 Zatvaranje manifestacije

Cena prijave:
– od 01. novembar 2023. do 30. novembar 2023. – 2000 dinara
– od 01. decembar 2023. do 31. decembar2023. – 2400 dinara
– od 01. januar 2024. do 20. januar 2024. – 2800 dinara
– od 20. januar 2024. do 10. februar 2024. – 3200 dinara
– od 11. februar 2024. do 28. februar 2024. – 3600 dinara
– od 01. marta 2024. do 04. marta 2024. – 4000 dinara

Prijavu možete izvršiti popunjavanjem obrasca prijave putem LINKA.

Poziv na broj koji vam je potreban za uplatnicu ćete dobiti u email-u koji vam se šalje nakon popunjene prijave, a možete ga pronaći i u tabeli lista prijavljenih trkača u koloni „Poziv na broj“, pored vašeg navodi se poziv na broj.

Uputstvo za uplatu
Potrebno je izvršiti uplatu startnine na račun 340-3739-62 Erste Banka, kako bi prijava bila kompletna.
Poziv na broj za uplatu: „koji ste primili putem email-a ili iz tabele lista prijavljenih trkača“
Svrha uplate: startnina NSPM X km (upisati trku u km).
Primalac: Novosadski maraton.

U koliko želite da izvrši grupnu prijavu i plaćanje preko računa, potrebno je prvo da se svi trkači prijave preko weba. Prilikom prijave (u polju klub upisuje se naziv grupe, kluba ili kompanije), a zatim da se lista imena pošalje na email marathon@sbb.rs.

Trčanje dece
10:05 Trčanje-šetnja starijih оsnоvaca оd 5 dо 8 razreda 800m
10:10 Trčanje-šetnja srednjоškоlaca (1000 m)
10:15 Trčanje– šetnja оsnоvaca оd 1 do 4 razreda 400m
10:20 Poletarac trčanje-šetnja mališana 200m
10:30 Puzeća trka BEBA na 4,195 m

Učešće za decu je besplatno, prijave su na licu mesta

Podizanje startnih paketa:

Lovčka sala Hotel Vojvodina, Trg Slobode 2, Novi Sad
– 22.Mart 2024 (petak) od 17h do 20h

– 23.Mart 2024 (subota) od 17h do 20h
– 24. Mart 2024. (nedelja) od 7h i 30 min do 9h i 30 min

Prilikom preuzimanja startnih paketa potrebno je da kod sebe imate neki lični dokument sa slikom.

Na manifestaciji je neophodno poštovanje svih propisanih mera vezanih za borbu protiv covid-19 važećih na dan održavanja manifestacije.

Rok za prijave:
Poslednji dan za prijavu i uplatu startnine je 4. Mart 2024

Nepredviđene okolnosti
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti učestvovanja u trci, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac. U slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja usled nastanka više sile – spoljašnji događaji i vanredne okolnosti, uključujući COVID19 pandemiju
ili bilo koju drugu pandemiju, prirodne nepogode (poplave, zemljotresi i slično), rat ili terorističke aktivnosti, javni neredi, požari ili eksplozije ili mere državnih organa kojima se otežava ili onemogućava održavanje događaja, a koje se nisu mogle unapred predvideti, izbeći niti otkloniti
organizator nije u obavezi da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava za učesnički paket.

Napomena:
Sve discipline su rekreativnоg karaktera оdnоsnо trčanje iz zadоvоljstva kaо i šetnja građana, nisu takmičarskоg karaktera i svaki učesnik treba da pređe stazu u skladu sa svоjim ličnim mоgućnоstima, bez pоsledica na svоje zdravlje i u skladu sa savetima svog lekara.
Takmičari mlađi оd 18 gоdina kоji žele da učestvuju u disciplinama оd 5 km i dužim, mоraju da prilоže оveren lekarski pregled da se mоgu takmičiti (ne stariji od 6 meseci), saglasnоst trenera i saglasnоst rоditelja.
Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju.
Prijave i više informacija možete pronaći putem www.trke.info ili nas kontaktirajte mailom maratonns@gmail.com

Servisne Informacije

Uputstvo za trkače

Prijatelji polumaratona