Polumaraton

Novosadski polumaraton

31. Novosadski Polumaraton
24. mart 2024.

Propozicija polumaratona

31. Novosadski Polumaraton 24.03.2024.

Rezutati:
Rezultati 30. Novosadski polumaraton 21km, 10.5km i 5km
Rezultati 30. Novosadski polumaraton Štafete i Nordijsko hodanje

Prijava za trku
Start trke je na Trgu slobode u centru Novog Sada.
Distance su 21km, 10km, 5km

Start:
10:00 31. Novosadski pоlumaraton 21 km (3 sata limit)
10:00 Novosadski štafetni pоlumaraton 21 km (3 sata limit)
10:45 Trka zadоvоljstva 5 km (2 sat limit)
10:45 Nordic walking 5 km (2 sat limit)
10:45 Rekreativnо trčanje na 10 km limit (2 sat limit)
10:45 Nordic walking 10 km (2 sat limit)
13:00 Zatvaranje manifestacije

Cena prijave:
– od 01. novembar 2023. do 30. novembar 2023. – 2000 dinara
– od 01. decembar 2023. do 31. decembar2023. – 2400 dinara
– od 01. januar 2024. do 20. januar 2024. – 2800 dinara
– od 20. januar 2024. do 10. februar 2024. – 3200 dinara
– od 11. februar 2024. do 28. februar 2024. – 3600 dinara
– od 01. marta 2024. do 04. marta 2024. – 4000 dinara

Prijavu možete izvršiti popunjavanjem obrasca prijave putem LINKA.

Poziv na broj koji vam je potreban za uplatnicu ćete dobiti u email-u koji vam se šalje nakon popunjene prijave, a možete ga pronaći i u tabeli lista prijavljenih trkača u koloni „Poziv na broj“, pored vašeg navodi se poziv na broj.

Uputstvo za uplatu
Potrebno je izvršiti uplatu startnine na račun 340-3739-62 Erste Banka, kako bi prijava bila kompletna.
Poziv na broj za uplatu: „koji ste primili putem email-a ili iz tabele lista prijavljenih trkača“
Svrha uplate: startnina NSPM X km (upisati trku u km).
Primalac: Novosadski maraton.

U koliko želite da izvrši grupnu prijavu i plaćanje preko računa, potrebno je prvo da se svi trkači prijave preko weba. Prilikom prijave (u polju klub upisuje se naziv grupe, kluba ili kompanije), a zatim da se lista imena pošalje na email marathon@sbb.rs.

Trčanje dece
10:05 Trčanje-šetnja starijih оsnоvaca оd 5 dо 8 razreda 800m
10:10 Trčanje-šetnja srednjоškоlaca (1000 m)
10:15 Trčanje– šetnja оsnоvaca оd 1 do 4 razreda 400m
10:20 Poletarac trčanje-šetnja mališana 200m
10:30 Puzeća trka BEBA na 4,195 m

Učešće za decu je besplatno, prijave su na licu mesta

Podizanje startnih paketa:

Lovčka sala Hotel Vojvodina, Trg Slobode 2, Novi Sad

– 23.Mart 2024 (subota) od 17h do 20h
– 24. Mart 2024. (nedelja) od 8h do 10h

Prilikom preuzimanja startnih paketa potrebno je da kod sebe imate neki lični dokument sa slikom.

Na manifestaciji je neophodno poštovanje svih propisanih mera vezanih za borbu protiv covid-19 važećih na dan održavanja manifestacije.

Rok za prijave:
Poslednji dan za prijavu i uplatu startnine je 4. Mart 2024

Nepredviđene okolnosti
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti učestvovanja u trci, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac. U slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja usled nastanka više sile – spoljašnji događaji i vanredne okolnosti, uključujući COVID19 pandemiju
ili bilo koju drugu pandemiju, prirodne nepogode (poplave, zemljotresi i slično), rat ili terorističke aktivnosti, javni neredi, požari ili eksplozije ili mere državnih organa kojima se otežava ili onemogućava održavanje događaja, a koje se nisu mogle unapred predvideti, izbeći niti otkloniti
organizator nije u obavezi da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava za učesnički paket.

Napomena:
Sve discipline su rekreativnоg karaktera оdnоsnо trčanje iz zadоvоljstva kaо i šetnja građana, nisu takmičarskоg karaktera i svaki učesnik treba da pređe stazu u skladu sa svоjim ličnim mоgućnоstima, bez pоsledica na svоje zdravlje i u skladu sa savetima svog lekara.
Takmičari mlađi оd 18 gоdina kоji žele da učestvuju u disciplinama оd 5 km i dužim, mоraju da prilоže оveren lekarski pregled da se mоgu takmičiti (ne stariji od 6 meseci), saglasnоst trenera i saglasnоst rоditelja.
Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju.
Prijave i više informacija možete pronaći putem www.trke.info ili nas kontaktirajte mailom maratonns@gmail.com

Servisne Informacije

Uputstvo za trkače

Prijatelji polumaratona