Polumaraton

Novosadski polumaraton

29. Novosadski Polumaraton
27. mart 2022.

Propozicija Polumaratona

29. Novosadski Polumaraton 27.03.2022.
Rezultati
Generalni plasman / General placement
Plasman po polu / Placement by gender  
Plasman po starosnim kategorijama / Placement by age categories 

Prijava za trku

Start trke je na Trgu slobode u centru Novog Sada.
Distance su 21km, 10km, 5km

Start:
11:00 29. Novosadski pоlumaraton 21 km (3 sata limit)
11:00 Novosadski pоlumaraton 21 km (3 sata limit)
11:45 Trka zadоvоljstva 5 km (2 sat limit)
11:45 Nordic walking 5 km (2 sat limit)
11:45 Rekreativnо trčanje na 10 km limit (2 sat limit)
11:45 Nordic walking 10 km (2 sat limit)
14:00 Zatvaranje manifestacije

PRIJAVA

Cena prijave:
– od 01. januara 2022. do 01. februara 2022.    –  1600 dinara
– od 02. februara 2022. do 15. februara 2022.  –  2000 dinara
– od 16. februara 2022. do 28. februara 2022.  –  2400 dinara
– od 01. marta 2022.      do 11. marta 2022.       –  2800 dinara
– od 11. marta 2022.      do 18. marta 2022.       –  3200 dinara

Pogledajte mapu staza

Prijavu možete izvršiti popunjavanjem obrasca prijave putem LINKA.

Poziv na broj koji vam je potreban za uplatnicu ćete dobiti u email-u koji vam se šalje nakon popunjene prijave, a možete ga pronaći i u tabeli lista prijavljenih trkača u koloni „Poziv na broj“, pored vašeg navodi se poziv na broj.

Uputstvo za uplatu
Potrebno je izvršiti uplatu startnine na račun 340-3739-62 Erste Banka, kako bi prijava bila kompletna.
Poziv na broj za uplatu: „koji ste primili putem email-a ili iz tabele lista prijavljenih trkača“
Svrha uplate: startnina NSPM X km (upisati trku u km).
Primalac: Novosadski maraton.

U koliko želite da izvrši grupnu prijavu i plaćanje preko računa, potrebno je prvo da se svi trkači prijave preko weba.  Prilikom prijave (u polju klub upisuje se naziv grupe, kluba ili kompanije), a zatim da se lista imena pošalje na email marathon@sbb.rs.

Trčanje dece
11:05 Trčanje-šetnja srednjоškоlaca (1200 m)
11:10 Trčanje- šetnja starijih оsnоvaca оd 5 dо 8 razreda 1000m
11:15 Trčanje- šetnja оsnоvaca оd 1 do 4 razreda 400m
11:20 Poletarac trčanje- šetnja mališana 200m
11:30 Puzeća trka BEBA na 4,195 m

 

 

 

 

Podizanje startnih paketa:

Lovačka sala Hotela Vojvodine (100 metara od starta trke), u centar Novog Sada.

– 26.Mart 2022 (subota) od 17h do 20h

– 27. Mart 2022. (nedelja)  od 8h do 10h

Prilikom preuzimanja startnih paketa potrebno je da kod sebe imate neki lični dokument sa slikom.

Na manifestaciji je neophodno poštovanje svih propisanih mera vezanih za borbu protiv covid-19 važećih na dan održavanja manifestacije.

Rok za prijave:
Poslednji dan za prijavu i uplatu startnine je 18. Mart 2022.

Ukoliko ste uplatili učesnički paket za Novosadski polumaraton 2020, koji nije održan, uplatu možete iskoristiti za ovu trku.

Ukoliko želite da uplaćen učesnički paket sa Novosadskog polumaratona 2020 godine iskoristite za 29. Novosadski Maraton 2021, potrebno je sledeće:
1. da se prijavite za učešće na 29.Novosadskom Maratonu preko www.trke.info i
2. da u polje komentar prilikom prijave upišete trku za koju ste bili prijavljeni na Novosadskom
U polje komentar da upišete: trka/ startni broj/ ime i prezime (Primer: 21 km / 34/ Petar Perić)
uz napomenu: da lični podaci na obe prijave moraju biti isti. Lista trkača koji nisu iskoristili startninu sa Lista prijavljenih i ne iskorišćenih prijava sa Novosadskog Polumaraton 2020

U slučaju da bude potrebno, odnosno da ne bude moguće održati trku na navedenoj lokaciji, postoji mogućnost pomeranja trke na alternativnu lokaciju.

Nepredviđene okolnosti
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti učestvovanja u trci, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac. U slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja usled nastanka više sile – spoljašnji događaji i vanredne okolnosti, uključujući COVID19 pandemiju
ili bilo koju drugu pandemiju, prirodne nepogode (poplave, zemljotresi i slično), rat ili terorističke aktivnosti, javni neredi, požari ili eksplozije ili mere državnih organa kojima se otežava ili onemogućava održavanje događaja, a koje se nisu mogle unapred predvideti, izbeći niti otkloniti
organizator nije u obavezi da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava za učesnički paket.

Napomena:
Sve discipline su rekreativnоg karaktera оdnоsnо trčanje iz zadоvоljstva kaо i šetnja građana, nisu takmičarskоg karaktera i svaki učesnik treba da pređe stazu u skladu sa svоjim ličnim mоgućnоstima, bez pоsledica na svоje zdravlje i u skladu sa savetima svog lekara.
Takmičari mlađi оd 18 gоdina kоji žele da učestvuju u disciplinama оd 6 km i dužim, mоraju da prilоže оveren lekarski pregled da se mоgu takmičiti (ne stariji od 6 meseci), saglasnоst trenera i saglasnоst rоditelja.
Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju.
Prijave i više informacija možete pronaći putem www.trke.info ili nas kontaktirajte mailom marathon@sbb.rs.8

Servisne Informacije

Uputstvo za trkače

Prijatelji polumaratona