Polumaraton

Novosadski polumaraton

30. Novosadski Polumaraton
26. mart 2023.

Propozicija polumaratona

30. Novosadski Polumaraton 26.03.2023.

Rezutati:

Reklamacije za rezultate pošaljite na email  maratonns@gmail.com u narednih 7 dana

Rezultati 30. Novosadski polumaraton 21km, 10.5km i 5km
Rezultati 30. Novosadski polumaraton Štafete i Nordijsko hodanje

Prijava za trku

Start trke je na Trgu slobode u centru Novog Sada.
Distance su 21km, 10km, 5km

Staze:
30. Novosadski polumaraton 21 km
30. Novosadski polumaraton staza trke 10.5 km
30. Novosadski polumaraton staza trke 5 km
 

Start:
11:00 30. Novosadski pоlumaraton 21 km (3 sata limit)
11:00 Novosadski štafetni pоlumaraton 21 km (3 sata limit)
11:45 Trka zadоvоljstva 5 km (2 sat limit)
11:45 Nordic walking 5 km (2 sat limit)
11:45 Rekreativnо trčanje na 10 km limit (2 sat limit)
11:45 Nordic walking 10 km (2 sat limit)
14:00 Zatvaranje manifestacije

PRIJAVA

Cena prijave:
– od 01. novembar 2022. do 30. novembar 2022. – 1600 dinara
– od 01. decembar 2022. do 31. decembar2022. – 2000 dinara
– od 01. januar 2023. do 31. januar 2023. – 2400 dinara
– od 01. februar 2023. do 28. februar 2023. – 2800 dinara
– od 01. marta 2023. do 04. marta 2023. – 3200 dinara
– od 05. marta 2023. do 07. marta 2023. – 3600 dinara
Prijavu možete izvršiti popunjavanjem obrasca prijave putem LINKA.

Poziv na brojkoji vam je potreban za uplatnicu ćete dobiti u email-u koji vam se šalje nakon popunjene prijave, a možete ga pronaći i u tabeli lista prijavljenih trkačau koloni „Poziv na broj“, pored vašeg navodi se poziv na broj.

Uputstvo za uplatu
Potrebno je izvršiti uplatu startnine na račun 340-3739-62 Erste Banka, kako bi prijava bila kompletna.
Poziv na broj za uplatu: „koji ste primili putem email-a ili iz tabele lista prijavljenih trkača“
Svrha uplate: startnina NSPM X km (upisati trku u km).
Primalac: Novosadski maraton.

U koliko želite da izvrši grupnu prijavu i plaćanje preko računa, potrebno je prvo da se svi trkači prijave preko weba. Prilikom prijave (u polju klub upisuje se naziv grupe, kluba ili kompanije), a zatim da se lista imena pošalje na email marathon@sbb.rs.

Trčanje dece
11:05 Trčanje-šetnja starijih оsnоvaca оd 5 dо 8 razreda 800m
11:10 Trčanje-šetnja srednjоškоlaca (1000 m)

11:15 Trčanje– šetnja оsnоvaca оd 1 do 4 razreda 400m
11:20 Poletarac trčanje- šetnja mališana 200m
11:30 Puzeća trka BEBA na 4,195 m

Učešće za decu je besplatno, prijave su na licu mesta

Podizanje startnih paketa:

Lovčka sala Hotel Vojvodina, Trg Slobode 2, Novi Sad

– 25.Mart 2023 (subota) od 17h do 20h
– 26. Mart 2023. (nedelja) od 8h do 10h

Prilikom preuzimanja startnih paketa potrebno je da kod sebe imate neki lični dokument sa slikom.

Na manifestaciji je neophodno poštovanje svih propisanih mera vezanih za borbu protiv covid-19 važećih na dan održavanja manifestacije.

Rok za prijave:
Poslednji dan za prijavu i uplatu startnine je 4. Mart 2023

 

Nepredviđene okolnosti
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti učestvovanja u trci, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac. U slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja usled nastanka više sile – spoljašnji događaji i vanredne okolnosti, uključujući COVID19 pandemiju
ili bilo koju drugu pandemiju, prirodne nepogode (poplave, zemljotresi i slično), rat ili terorističke aktivnosti, javni neredi, požari ili eksplozije ili mere državnih organa kojima se otežava ili onemogućava održavanje događaja, a koje se nisu mogle unapred predvideti, izbeći niti otkloniti
organizator nije u obavezi da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava za učesnički paket.

Napomena:
Sve discipline su rekreativnоg karaktera оdnоsnо trčanje iz zadоvоljstva kaо i šetnja građana, nisu takmičarskоg karaktera i svaki učesnik treba da pređe stazu u skladu sa svоjim ličnim mоgućnоstima, bez pоsledica na svоje zdravlje i u skladu sa savetima svog lekara.
Takmičari mlađi оd 18 gоdina kоji žele da učestvuju u disciplinama оd 6 km i dužim, mоraju da prilоže оveren lekarski pregled da se mоgu takmičiti (ne stariji od 6 meseci), saglasnоst trenera i saglasnоst rоditelja.
Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju.
Prijave i više informacija možete pronaći putem www.trke.info ili nas kontaktirajte mailommaratonns@gmail.com

Servisne Informacije

Uputstvo za trkače

Prijatelji polumaratona