Uputstvo za trkače

PROPOZICIJE ZA ŠTAFETNI POLUMARATON

ŠTAFETE : Distance

Takmičar

Distanca

Od mesta (autobus)

Do mesta

1

4,055.8 m

Start

Dоm vоjske

2

4,749.7 m

Dоm vоjske (3)

Liman 4

3

3,337.0 m

Liman 4  (2)

Patrijarha Pavla

4

3,337.0 m

Patrijarha Pavla  (1)

Liman 4

5

3,590.5 m

Liman 4 (2)

Dоm vоjske

6

2,027.5 m

Dоm vоjske (3)

Cilj

ŠTAFETE  svi članovi štafeta su učenici iz iste organizacije kluba ili slično a štafetu čine od 3 do 6 takmičara.

SREDNJOŠKOLSKE ŠTAFETE svi članovi štafeta su učenici iz iste srednje škole uzrasta od 15-18 godina. Štafetu čine 6 takmičara sa najmanje 2 devojke (osim srednjoškolske štafete centara za obuku vojnih i policijskih kadrova) i nastavnik (trener) koji organizuje i vodi štafetu. Svaki takmičar mora da ima potvrdu sa lekarskog pregleda, saglasnost nastavnika (trenera) i saglasnost roditelja.

PREVOZ TAKMIČARA DO MESTA ZA IZMENE

Autobus broj 1PATRIJARHA PAVLA (T4)Autobus broj 2- LIMAN IV (T3, T5) i  Autobus broj 3 – DOM VOJSKE (T2, T6). Autobusi su vidno obeleženi.

 Autobus polazi iz centra Grada, 100 m od starta, u 9.30 časova. Posle izvršenih svih izmena autobusi se vraćaju u centar grada. Mesto za izmene broj 3 se nalazi 800 m od starta, tako da takmičari mogu sami da doći do mesta za izmene.

PОLAZAK AUTОBUSA u 10.30 časova iz ulice MОDENA 200 m оd starta.

DODATNE INFORMACIJE

Start i cilj štafetne maratonske trke je u centru Novog Sada, sa Trga slobode. Štafetna i maratonska trka se istovremeno odvijaju. Drvena medalja sa znakom novosadskog maratona je zamena za štafetnu palicu i nosi se oko vrata. Izmene se mogu vršiti samo na tri određena mesta uz prisustvo sudije. Na mestu za izmene broj 1PATRIJARHA PAVLA štafetu (medalju) će preuzeti takmičari T4. Na mestu za izmene broj 2- LIMAN IV štafetu (medalju) će preuzeti takmičar T3 i T5,. Na mestu za izmene 3 – DOM VOJSKE  štafetu (medalju) će preuzeti takmičari T2, T6.

NAPOMENA Potrebno je da članovi štafete donesu na mesto za izmene štafete stvari takmičara od kojeg preuzimaju štafetu (medalju) da se član štafete može presvući.

PROPOZICIJE ZA ŠTAFETNI MARATON

ŠTAFETE : Distance

Takmičar

Distanca

od mestо (autobus)

Do mesta

1

4,055.8 m

Start

Dоm vоjske

2

4,749.7 m

Dоm vоjske (3)

Liman 4

3

5,500.0 m

Liman 4  (2)

Patrijarha Pavla

4

5,500.0 m

Veternik  (1)

Liman 4

5

3,590.5 m

Liman 4 (2)

Dоm vоjske

6

4,749.7 m

Dоm vоjske M. Miljanоva (3)

Liman 4

7

3,590.5 m

Liman 4 (2)

Dоm vоjske

8

4,749.7 m

Dоm vоjske M. Miljanоva (3)

Liman 4

9

3,590.5 m

Liman 4 (2)

Dоm vоjske

10

2,027.5 m

Dоm vоjske (3)

Cilj